Услуги

Продажба на имот

Първоначална консултация относно бъдещата продажба

Първоначален оглед на предлагания имот

Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи

Реклама на Вашия имот

Търсене на потенциален купувач

Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот

Водене на преговори, договаряне на условия по сделката

Изготвяне на предварителен договор

Подготвяне на документация за нотариално изповядване на сделка

Координация на нотариалното изповядване на сделката и присъствие на сделката на брокера

Съдействие при покупка на имоти от съдия изпълнител

Наем на имот

Първоначална консултация относно вашето търсене на имот под наем

Провеждане огледи на имоти, към които проявявате интерес

Проверка на собствеността на избрания имот

Водене на преговори, договаряне на условия по договора

Изготвяне на договор за наем

Договори

Изготвяне на Предварителни договори за покупко-продажба

Изготвяне на Договори за наем

Изваждане на необходимите за сделките документи-скици, данъчни оценки, декларации, пълномощни, документи за собственост

Проверка за наличие на тежести и възбрани върху имота, обект на покупко-продажба

Съдействие за изготвяне на пазарни оценки

Интериорен дизайн

За да превърнете жилището в Дом с идентичен почерк, а офис помещението в отличителен Бранд на вашата фирма, ние можем да Ви предложим услугите на дизайнер