Защо Купувачите на имоти да използват брокерски услуги при покупка на имот?

Това, което различава сделката с имот от други сделки е нейната сложност. Разбира се, осъществяването на отделните етапи на сделката е по възможностите на немалко от купувачите, особено ако вече имат опит в подобни собствени сделки. Идеята е ползването на брокерски услуги да доведе до постигане на желания краен резултат по най-ефективния начин. Вие можете да посветите часове в проучване на евентуални подходящи имоти в интернет, вестници, реклами, препоръки и др. Ще направите десетки огледи на неподходящи имоти и накрая изморени от маратона отново ще прибегнете до услугите на агенция за недвижими имоти.

Ето кога квалифицираният брокер на недвижими имоти би могъл да бъде особено полезен на клиента:

1.Познава пазара на имоти

Медийното пространство е пълно с оферти на предлагани за продажба имоти и въз основа на тях купувачите си изграждат първоначална представа за търсеният от тях имот. Тази информация често е подвеждаща, тъй като офертните цени на имотите в интернет пространството са различни от цените, на които се реализират сделките. Брокерите са ежедневно на пазара и имат винаги актуална информация за реалните цени, на които се сключват сделки. Освен цената на имота, те често имат впечатления от работата си с конкретни строителни фирми или спецификата на изпълнение на дадени жилищни сгради. В зависимост от това, което търсите, те биха ви препоръчали конкретна кооперация или фирма, предлагаща апартаменти в предпочитан район. Просто защото от опит познават коректността в документацията на продавача и изпълнението на строителството.  

2. Спестява безрезултатни усилия

Брокерите притежават специфични умения за изтъкване на предимствата на даден имот съобразно параметрите на търсенето зададено от конкретния клиент. Напоследък има и практика да изготвят конкретни оферти, състоящи се от няколко на брой подходящи за дадено търсене имоти, в която оферта са изтъкнати конкретните предимства на имотите, както сравнения по основните критерии – цена, етап на завършеност, бъдеща доходност в случай на инвестиция, търсене и динамика в цените на района в случай на бъдеща продажба. Ако има такава предварителна информация, купувачът би инвестирал ефективно спестяванията си, дори  би реализирал бъдеща доходност.

3. Договарянето

Всяка сделка, включително покупката на имот се договаря. Цената не е единственото, което трябва да се има предвид. Договарят се срокове, начинът на плащане, разноските по сделката, неустойки и много други важни условия. Пропускането на някои от тях може да доведе до значителни вреди за страните, а дори и до разваляне на сделката.
Брокерите познават добре техниките за преговори, които се прилагат. Те успяват да се концентрират върху постигането на резултата- продажба от гледна точка на продавача и удовлетворяване на изискванията на купувача, без да се поддават на емоции. Важно при сделките с недвижими имоти да се достигне пресечната точка на интересите на продавач и купувач. Брокерите са обучени да анализират потенциалните купувачи и да достигат до удовлетворяване на търсенето с огромните ресурси, с които разполагат – базата от информация за предлаганите имоти. Те много добре познават ценовите диапазони в отделните райони на града, при определена степен на довършителни работи, при обзаведените жилища, документите за собственост на съответния имот и др. подробности, които могат да носят определени рискове за купувача. Друг много важен момент: брокерите служат като буфер, който изглажда възникналите противоречия между страните по време на договарянето.

 

4. Документите

Изготвянето на предварителен договор за покупко-продажба не е просто споразумение, а включва много специфични клаузи, които да бранят интереса и на продавача и на купувача, регламентират  предварително евентуални ситуации при продажбата, снабдяване с документи за сключването на окончателния договор в нотариална форма, изповядването на сделката пред нотариус и предаване на владението на имота на купувача. Агенциите подготвят Предварителните договори безплатно. Така спестявате от консултации с юрист или нотариус – услугата там се заплаща и от порядъка на 250-300 лева. Освен това наличието или липсата на определени документи не възпрепятства законовото изповядване на дадена сделка, но от гледна точка на купувача, носят определени бъдещи рискове. Брокерите биха коментирали с купувача такива ситуации, за да вземат те своето окончателно информирано решение. Понякога ниската цена на даден имот носи именно документални рискове. Брокера би ви посъветвал кои задължителни клаузи да залегнат допълнително в нотариалния акт, за да бъде максимално защитен интересът на купувача в бъдеще при евентуални непредвидени ситуации. Цялата процедура по осигуряване на документите и анализ на възможните рискове представлява пълна координация между продавача, нотариуса, юриста.

От своя страна, брокерът познава процедурите и ще организира и координира финализирането на сделката по най-ефективния начин. Ако възникнат проблеми, а на този етап винаги има нещо, което не се случва по предварителния план, ще предприеме необходимите действия те да бъдат отстранени.